Terug naar startpagina

Bijna 75 jaar jong!

De Rotaryclub Zaandam werd op 28 april 1938 opgericht op initiatief van de Zaankanter Anton Verkade en de Rotaryclub Amsterdam en ontving tijdens een feestelijke bijeenkomst in 'De Nieuwe Sociëteit' te Wormerveer op 24 september van dat jaar haar charter. Onze club had destijds negentien leden.

De beginjaren waren zowel door de mobilisatie als het verbod tot samenkomst gedurende de oorlogsjaren moeilijk, maar vormden geen beletsel voor de leden om een hechte band te vormen. De saamhorigheid onder hen was groot. Deze is door de generaties na hen behouden en vormt ook nu nog een belangrijk kenmerk van onze club, evenals de betrokkenheid bij de actuele maatschappelijke problematiek in en rond de Zaanstreek. In de loop der jaren is de club tot circa zestig leden uitgegroeid. Onder hen zijn sedert 1994 ook vrouwelijke leden. Onze leden vervullen regionaal functies in de gezondheidszorg, het onderwijs, de maatschappelijke en zakelijke dienstverlening, het bedrijfsleven en het gemeentelijk bestuur.
De jongsten onder ons zijn midden dertig.

Historische banden
De Rotaryclub Zaandam stond aan de wieg van een vijftal nieuwe Rotaryclubs: Purmerend (1951), Amsterdam-Noord (1953), Wormerveer-Krommenie (1954), Zaandam-Oost (1969) en samen met de andere Zaanse Rotaryclubs van Zaanstad (1985). Ten slotte ontstond in 2010 door toedoen van onze club de Rotaryclub Zaan – Zaandijk. We zijn echter niet alleen 'moederclub', maar onderhouden binnen Rotary International ook sinds lange tijd vriendschappelijke contacten en uitwisselingen met een tweetal buitenlandse 'zusterclubs'. Officieel sedert 1955 met de Rotaryclub of Battersea (Londen) en sedert 1960 met de Duitse Rotaryclub Essen-Sud.

Ook het bevorderen van internationaal begrip door contacten met buitenlandse Rotaryclubs is een kenmerkend uitgangspunt van Rotary.

Omzien in bescheidenheid
Als Rotaryclub zijn we in de achterliggende decennia bij veel kleine en grote(re) projecten in en ook buiten de Zaanstreek betrokken geweest. Enkele daarvan worden elders in de site gememoreerd. Maar ook individueel lever(d)en onze leden door hun inzet en betrokkenheid op vrijwillige basis veelvuldig een bijdrage aan het sociaal-maatschappelijke reilen en zeilen in de Zaanstreek. We zouden ons Zaanse karakter echter verloochenen wanneer we daar prat op zouden gaan.

De plaats van samenkomst
De plaats van samenkomst was ooit de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel, totdat uitgezien moest worden naar een andere accommodatie. Die werd gevonden in restaurant d' Hoop op D' Swarte Walvis op de Zaanse Schans, een buurtschap die mede tot stand gekomen is door de betrokkenheid van ons lid Jaap Schipper. Sedert 20 oktober 1966 vinden in deze, ons dierbare Zaanse omgeving de wekelijkse lunchbijeenkomsten plaats.

Terug naar startpagina