Terug naar startpagina

Beroep op de werkvloer

Terug naar startpagina

De werving en het behoud van goed personeel vallen niet mee. Werkgevers zijn gebaat bij een goede voorlichting aan scholieren en arbeidsoriënterenden over de beroepsgroep. Want daar blijkt behoefte aan. Jongeren blijken pas tijdens een stage, of erger, als zij al in een bepaald beroep werkzaam zijn toch de verkeerde keuze te hebben gemaakt. Uitval ligt dan op de loer.
Daarom is BEROEP OP DE WERKVLOER in het leven geroepen. Een initiatief van Rotaryclub Zaandam, samen met de andere regionale Rotaryclubs beschikkend over een uitgebreid netwerk van “werkplekken”. Ook Onderwijs Zaanstad en Gemeente Overheid zijn bij het project betrokken. Bedoeling is, dat arbeidsoriënterenden en werkgevers elkaar in een vroeg stadium kunnen treffen voor een geheel vrijblijvend kennismakingsbezoek.

muziek

Kiezen is moeilijk
Al in een vroeg stadium worden jongeren geacht keuzes te maken over hun toekomst. Velen kiezen voor een richting waar overduidelijk hun interesses en talenten naar wijzen: het jongetje dat al van kleins af aan piloot wilde worden, daarvoor de vermogens blijkt te hebben en vliegensvlug zijn brevet haalt. Of het meisje dat zo graag hersenchirurg wil worden, ingeloot wordt voor haar opleiding en haar droom succesvol invult. Dit zijn echter gunstige uitzonderingen. De meeste scholieren, want het gaat vooral om schoolverlaters en hen die de opleiding nog maar pas afgerond hebben, laten zich bij hun richtingkeuze eerst leiden door ouders, cijfers of vriendjes. Daarna vragen en krijgen zij meer professioneel advies van schooldecaan, websites en media. Maar het is nog dikwijls moeilijk. Vaak komen zij er pas tijdens een stageperiode achter wat zij beslist niet willen worden. Hiernaast bestaat nog een grote groep jonger en, die de school al verlaten hebben maar die niet gelukkig zijn met hun ingeslagen arbeidstraject, omdat het niet of niet meer bij ze past. Hadden ze dat maar eerder geweten...! Zonde van de tijd en energie, van zowel stagiaire of werknemer als
voor de werkgever, met daarbij een grote kans op vroegtijdige uitval.
Beroep op de Werkvloer pakt dit probleem in de kern aan!

Vraag en antwoord
Beroep op de werkvloer geeft arbeidsoriënterenden een kijkje in de keuken. Voordat zij een definitieve beslissing nemen over werk of stage kunnen zij bij één of meer bedrijven de sfeer proeven door middel van korte kennismakingsbezoeken. Deze zogenoemde“flitsbezoeken”
duren zo’n twee uur. Daarin informeren werkgevers zes tot tien jongeren over het werk, de mogelijkheden en onmogelijkheden, over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, over toekomstperspectieven en over al wat maar ter sprake komt. Degene die voor een keuze staat, kan ook vragen stellen en krijgt zo goed mogelijk antwoord. Vragen als ‘Wat voor mensen werken hier?’ , ‘Wat voor machines of systemen gebruikt men?’ , ‘Hoe is de sfeer?’ , ‘Zou ik hier passen?’ Als de laatste vraag met ‘ja’ kan worden beantwoord, is de keuze goed geweest. Als echter veel dingen tegenvallen, hoeft verder geen tijd verloren te gaan en kan naar een andere werkomgeving gezocht worden. Let wel, het gaat om het maken van een goede keuze voor stage of werk, niet om het invullen van vacatures en is uiteraard geheel vrijblijvend voor beide partijen. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat het “klikt” tussen arbeidsoriënterende en werkgever, en dan staat niets een goede samenwerking in de weg.

Dit project is overgenomen door de markt, RC Zaandam heeft hiermee Beroep op de werkvloer succesvol afgesloten.