Terug naar startpagina

 

Hoekmanfonds plaquette

HOEKMANFONDS

Tijdens de tweede wereldoorlog was Hoekman de schuilnaam van de verzetstrijder Adriaan van Os, die van 1952 tot en met 1988 lid was van de Rotary Club Zaandam. Tijdens de oorlog heeft Hoekman zich in het bijzonder bezig gehouden met de voedselvoorziening voor onderduikers.

In 1980 heeft Adriaan, met diverse andere mensen uit het voormalige verzet, het Hoekmanfonds opgericht, dat in feite een voortzetting was van de “Stichting Vrienden Verzet 1940-1945”, dat direct na de oorlog werd opgericht. Tegelijker tijd heeft Adriaan toen aan onze club gevraagd of wij bereid zouden zijn om te zijner tijd het Hoekmanfonds over te nemen, als de bestuursleden uit het voormalig verzet te oud zouden zijn geworden. Rotary Club Zaandam heeft daar in toegestemd en in 1995 heeft onze club het Hoekmanfonds overgenomen.

Het doel van het Hoekmanfonds is om de nagedachtenis levendig te houden aan de mannen en vrouwen, die gedurende de periode 1940-1945, deelnamen aan het verzet tegen de Duitse bezetter, met name in de Zaanstreek. Zij tracht haar doel waar te maken door het leggen van bloemen bij verzets-monumenten en herdenkingsplaatsen in de Zaanstreek op de daar toe geëigende dagen, meestal rond 4 en 5 mei.

Het Hoekmanfonds heeft zorg gedragen voor het oprichten van de verzetsmonumenten voor Jan Bonekamp en Hannie Schaft in de Westzijde tegenover de Doopsgezinde kerk. Jan Bonekamp schoot een politieagent, die voor de Duitsers werkte, dood. Hij werd daarbij ook zelf getroffen en overleed aan zijn verwondingen. Hannie Schaft was een koerierster voor het verzet. Haar verhaal is verfilmd als “Het meisje met de rode haren” en werd in 1945 door de Duitsers gefusilleerd.

Jan Bonekamp Meer over Jan Bonekamp Hannie Schaft Meer over Hannie Schaft


De financiering van het Hoekmanfonds komt van donateurs, waarvan de meesten lid zijn van de Rotary Club Zaandam. Het banknummer is 67.36.89.484 Het huidige bestuur bestaat uit Frank Sturop voorzitter, Frits Boom secretaris, Ko Landsaat penningmeester en Felix Beekman lid.

Meer over het Hoekmanfonds (is een ANBI)

Financiën 211-2013

Terug naar startpag